• Banner khai giang CDMP

PHÁT TRIỂN MỘT THẾ HỆ MARKETER CHUYÊN NGHIỆP MỚI CHO KỶ NGUYÊN SỐ

Developing a New Generation of Marketers for the Digital Age

CHỨNG NHẬN “INTERNATIONAL DIGITAL MARKETER” (IDM) CỦA PACE
Đối với những Học viên đã hoàn tất Chương trình CDMP, nhưng chưa tham dự kỳ thi lấy Chứng chỉ CDMP của DMI thì sẽ được cấp Chứng nhận IDM  của PACE.
THÔNG TIN KỲ THI CHỨNG CHỈ CDMP
Đối với những Học viên mong muốn được công nhận là đạt trình độ chuyên môn về Digital Marketing theo tiêu chuẩn quốc tế thông qua việc đạt được Chứng chỉ CDMP do DMI cấp, sẽ cần tham gia một kỳ thi quốc tế theo quy định của DMI (kỳ thi này được thực hiện thông qua mạng lưới trung tâm khảo thí của Pearson VUE trên toàn cầu, trong đó có tổ chức thi tại Việt Nam).
 
Điều kiện dự thi:
Điều kiện để dự thi là Học viên phải hoàn thành ít nhất 30 giờ học trực tuyến trên hệ thống và hoàn tất bài tập của 10 Module. Học viên được đăng ký thi trong vòng 08 tháng (với tối đa 03 lần thi).
CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH CDMP & CHỨNG CHỈ CDMP
Lựa chọn Nội dung khoản phí Đơn
vị
tính
Chính sách Học phí & Chính sách chiết khấu
Chuyển phí
trước 4 tuần
Chuyển phí
trước 2 tuần
Chuyển phí
trước 1 tuần
Chuyển phí
cận ngày
Lựa chọn 1
(Traditional Learning
& Digital Learning)
  • 11 buổi học trực tiếp với giảng viên tại lớp
  • 08 tháng học trực tuyến trên Learning Management System (LMS)
  • 12 tháng tham gia cộng đồng Digital Marketer toàn cầu (Membership)
USD 1,350 1,450 1,550 1,650
VND 31,725,000 34,075,000 36,425,000 38,775,000
Lựa chọn 2
(Digital Learning only)
  • 08 tháng học trực tuyến trên Learning Management System (LMS)
  • 12 tháng tham gia cộng đồng Digital Marketer toàn cầu (Membership)
USD 1,200
VND 28,200,000
Lệ phí thi Đóng cùng thời điểm đóng học phí học tập (Không hoàn lại phí vì bất cứ lý do nào) USD 145
  • Được thi trong vòng 08 tháng. 
  • Chỉ những Học viên có tên trong danh sách học tập trực tiếp và/ hoặc học tập trực tuyến mới được quyền đăng ký và tham dự kỳ thi Chứng chỉ CDMP.
VND 3,407,500
Đóng riêng, sau khi đã tham dự chương trình học tập trực tiếp và/ hoặc học tập trực tuyến (Không hoàn lại phí vì bất cứ lý do nào) USD 200
VND 4,700,000
Trường hợp thi Lần 1 chưa đạt, Học viên sẽ có cơ hội tiếp tục thi thêm 2 lần (trong vòng 08 tháng, bao gồm thi lần 1) và chỉ cần đóng thêm 1,880,000 VND (80 USD) / 1 lần thi.
* Học phí Chương trình CDMP và Lệ phí thi Chứng chỉ CDMP nói trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.
* Học phí trên đã bao gồm Membership Fee trị giá 6,580,000 VND (280 USD). Kể từ năm thứ 2 trở đi, Membership Fee hàng năm ít nhất sẽ là 6,580,000 VND (280 USD)/ HV/ năm.
* Học viên chỉ nhận được ưu đãi đặc biệt như đã nêu trong Option 2 nói trên khi đăng ký học trực tuyến qua PACE (Đối tác độc nhất của DMI tại VN)
* Ngoài chính sách chiết khấu chuyển phí sớm, Học viên còn được hưởng chính sách ưu đãi nhóm: 2 người (3%), 5 người (5%), ≥ 5 người (10%).
CDMP_Hoc_phi.png

Chương trình Đào Tạo CDMP 

Certified Digital Marketing Professional

CDMP là chương trình đào tạo danh tiếng về “Digital Marketing”
dựa trên chuẩn mực toàn cầu của Digital Marketing Institute (DMI).
Chương trình sẽ giúp “Marketer” trở thành “Professional Digital Marketer”,
đồng thời góp phần phát triển một thế hệ Marketer mới cho kỷ nguyên số.

Hành trình từ "Marketer" trở thành "Professional Digital Marketer"
Transforming Marketers into Professional Digital Marketers

Chương trình được bảo chứng bởi Global Industry Advisory Council, bao gồm các tổ chức:

go top