• Banner khai giang CDMP

CDMP là chương trình đào tạo danh tiếng về “Digital Marketing”
dựa trên chuẩn mực toàn cầu của Digital Marketing Institute (DMI).
Chương trình sẽ giúp “Marketer” trở thành “Professional Digital Marketer”,
đồng thời góp phần phát triển một thế hệ Marketer mới cho kỷ nguyên số.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH CDMP

Trong trường hợp đăng ký online bị trục trặc, Quý vị vui lòng email về  DMI@PACE.edu.vn
hoặc điện thoại tới (028) 3837 0208 (gặp BP. Tư Vấn Đào Tạo của Nhà Trường) để được hỗ trợ

Để hóa đơn có giá trị pháp lý và được Cơ quan thuế chấp nhận, Quý vị vui lòng điền chính xác 3 thông tin bên dưới:

Chúng tôi rất hân hạnh nếu Quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi, Quý vị biết đến Chương trình CDMP qua kênh thông tin nào sau đây:Chương trình được bảo chứng bởi Global Industry Advisory Council, bao gồm các tổ chức:

go top