THÔNG TIN LIÊN HỆ

(*) Thông tin bắt buộc

Danh xưng (*):

 Security code
Nhằm góp phần phát triển một thế hệ Marketer làm chủ và dẫn dắt kỷ nguyên số, PACE kết hợp với Digital Marketing Institute (DMI) – tổ chức dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing - để triển khai DMI PRO - Chương trình đào tạo Chứng chỉ Digital Marketing Quốc tế tại Việt Nam. 
 
Chứng chỉ Digital Marketing Quốc tế CDMP của Chương trình DMI PRO không chỉ được công nhận trên toàn thế giới mà còn đang xác lập một chuẩn mực toàn cầu về Digital Marketing.